tordenskiold-full

Arkitektens ord


Et fremtidsrettet bygg med et ønske om å berike bybildet.

Tomten som skal huse nye Tordenskiold Brygge har en unik plassering langs elven som leder inn til kaien ved Fredrikstad sentrum. Beliggenheten har vært førende i utarbeidelsen av det arkitektoniske arbeidet. Vi har analysert, respektert og prøvd å ivareta kontekstens kvaliteter, samtidig som målet har vært å skape et boligkompleks som glir naturlig inn i bybildet. Målet har hele tiden vært å skape bebyggelse som fremmer godt naboskap og stemningsfylt byliv langs elvepromenaden.

Boligkomplekset er designet som en hybrid mellom den klassiske karréstruktur og det terrasserte landskap. Bygningsmassen reiser seg i en dynamisk bevegelse og skaper med sine seks etasjer en urban tetthet mot Kråkerøybrua. Den skrånende bygningsstrukturen minimerer trafikkstøy fra broen, samtidig som den nedskalerer for å møte forbipasserende på promenaden. Grepet er også med på eksponere både gårdsrom og takterrasser mot promenaden og elven. Slik kan flest mulig av de nye beboerne få nyte av tomtens enestående kvaliteter.

For å bidra til et hyggelig og urbant bymiljø mot Tordenskioldsgata er leilighetene plassert over en første etasje tilrettelagt for næringsvirksomhet. Her vil det komme tilbud som alle de nye beboerne vil kunne nyte godt av. De 51 leilighetene kommer i flere ulike størrelser, men felles for de alle er flotte lys- og siktlinjer langs elvepromenaden. Også leilighetenes løsninger tar hensyn til en urban og sosial livsstil. Samtlige enheter er lyse, åpne og utstyrt med en rekke funksjonelle og moderne løsninger. Her får man eksepsjonell utsikt og store luftige rom. Tordenskiold Brygge er tegnet etter de siste miljøforskrifter og benytter boligkompleksets passive egenskaper til å redusere energiforbruket. Sentralt, fremtidsrettet og funksjonelt.


- Aart arkitekter